ZAKŁAD
POLIMEROBETONÓW
MEPROZET Sp. z o.o.

Zbiorniki owalne SOLIDKAN-O z polimerobetonu

Dokumentacja

Zbiorniki o przekroju owalnym z elementów polimerobetonowych

Opis techniczny

Zbiorniki owalne SOLIDKAN-O są stosowane w przypadkach, gdy wymiary zbiorników kołowych SOLIDKAN-K nie zapewniają wymaganej w  projekcie pojemności lub kształtu zbiornika.

Maksymalna wysokość całkowita (projektowa) zbiorników owalnych wynosi 10m .

Zbiorniki owalne SOLIDKAN-O są prefabrykowane na bazie zbiorników kołowych o średnicach: DN1500 , DN2000 , DN2500 . Między połowy segmentu komory zbiorników kołowych wkleja się płyty prostokątne wykonane z polimerobetonu, przez co uzyskuje się segmenty komory zbiorników o przekroju owalnym.

Elementy składowe i wymiary zbiorników

Szerokość wewnętrzna zbiorników owalnych jest identyczna jak średnica nominalna zbiorników bazowych o przekroju kołowym,
tj. 1500mm, 2000mmm lub 2500mm.

Długość wewnętrzna zbiorników owalnych jest większa (wariantowo) o 500mm, 1000mm, 1500mm lub 2000mm od ich szerokości wewnętrznej.

Zestawienie wymiarów wewnętrznych zbiorników owalnych [szerokość/ mm x długość/ mm ]
Zbiornik bazowy kołowy DN1500 1500x2000 1500x2500 1500x3000 1500x3500
Zbiornik bazowy kołowy DN2000 2000x2500 2000x3000 2000x3500 2000x4000
Zbiornik bazowy kołowy DN2500 2500x3000 2500x3500 2500x4000 2500x4500

Maksymalna wysokość zbiorników dostarczanych w całości wynosi 3m dla typoszeregu produktowego 1500 i 2000,
zaś 2m dla typoszeregu produktowego 2500.

W przypadku zbiorników o większej wysokości całkowitej są one dostarczane w segmentach do montażu/sklejenia na placu budowy.
Wysokość segmentu składowego nie przekracza odpowiednio: 3m (typoszereg 1500 i 2000) oraz 2m (typoszereg 2500). W takich zbiornikach między segmenty komory wklejana jest płyta pośrednia.

Elementy składowe/konstrukcyjne zbiorników owalnych SOLIDKAN-O przedstawiono poglądowo na obrazku z prawej strony (do powiększenia)

Informacje szczegółowe odnośnie wymiarów zbiorników i ich elementów składowych zawarto w kartach katalogowych .

Karty katalogowe (podgląd)

Zbiorniki SOLIDKAN-O typoszereg 1500
Zbiorniki SOLIDKAN-O typoszereg 2000
Zbiorniki SOLIDKAN-O typoszereg 2500

Króćce wlotowe i wylotowe zbiorników

Króćce (przejścia szczelne) umożliwiają wykonanie przyłączy rurociągów do zbiornika.
Przejścia szczelne są osadzane fabrycznie w otworach wierconych w ściance zbiornika – klejone za pomocą kleju epoksydowego.

Specyfikacja robocza wykonania

Specyfikację wykonania zbiorników, tj. wymiary, ilość i średnice przejść szczelnych oraz ich usytuowanie uzgadnia się każdorazowo z Zamawiającym na podstawie dostarczonej karty zamówienia zbiornika owalnego w wariancie pierwszym ( wys. do 3mb ) lub w wariancie drugim ( wys. powyżej 3mb )

Dokumentacja