ZAKŁAD
POLIMEROBETONÓW
MEPROZET Sp. z o.o.

Właściwości polimerobetonu

Podstawowe materiały i surowce stosowane do produkcji elementów zbiorników SOLIDKAN z polimerobetonu określono niżej:

  • żywica poliestrowa
  • mączka kwarcowa o ziarnach poniżej 0,1 mm
  • piasek płukany 0 – 2 mm
  • żwir 2 – 8 mm
  • żwir 8 – 16 mm

Wszystkie surowce muszą być suszone, a ich wilgotność powinna być poniżej 0,2%. Stosowane przez Zakład Polimerobetonów MEPROZET Sp. z o.o. własne receptury pozwalają zagwarantować parametry materiałowe, jak w tabeli niżej:

Właściwości mechaniczne Wytrzymałość na ściskanie ≥ 90 MPa
Wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu ≥ 22 MPa
Odporność chemiczna Odporność chemiczna obejmuje zakres od pH1 do pH10
Odporność termiczna Ciągłe obciążenie termiczne do 80 o C
Obciążenie krótkotrwałe do 100 o C
Odporność na ścieranie i nasiąkliwość Odpowiada w przybliżeniu parametrom granitu
Gęstość 2,2 ÷ 2,3 kg/dm 3

Wytrzymałość mechaniczna została potwierdzona na podstawie badań przeprowadzonych przez niezależne laboratorium Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej – Pracownia Technologii Betonu.

Wytrzymałość na ściskanie i rozciąganie przy zginaniu jest sprawdzana we własnym laboratorium pomiarowym na maszynie ZD-40 dla każdej nowej dostawy surowców.