ZAKŁAD
POLIMEROBETONÓW
MEPROZET Sp. z o.o.

Profile denne

Dokumentacja

Wyposażenie dodatkowe/opcjonalne zbiorników SOLIDKAN

Profile denne

Doposażenie zbiorników (opcjonalnie) w komplet profili dennych wykonanych z polimerobetonu. Stosowanie profili dennych w zbiornikach przepompowni ścieków ogranicza zagniwanie ścieków w narożnikach zbiorników i powstawanie skamieliny osadowej.

Profile denne stanowią elementy montażowe, które wstawia się w miejscu połączenia ściany bocznej zbiornika z jego dnem. Elementy zespala się ze zbiornikiem, jak również między sobą, z użyciem kleju epoksydowego.

Obrazek obok stanowi widok kompletu profili dennych, które zestawiono poglądowo na płycie dennej zbiornika.

Wymiary i kompletacja profili

Kształt i wymiary profili, jak również ilość elementów składowych do montażu zmienia się wraz ze średnicą zbiornika.
Rysunki wymiarowe profili i ich komletację montażową dla poszczególnych średnic zbiorników przedstawiono na obrazkach niżej.

Dokumentacja