ZAKŁAD
POLIMEROBETONÓW
MEPROZET Sp. z o.o.

Zbiorniki kołowe SOLIDKAN-K z polimerobetonu

Dokumentacja

Zbiorniki o przekroju kołowym z elementów polimerobetonowych

Zbiorniki o przekroju kołowym SOLIDKAN-K

Opis techniczny

Zbiorniki  o przekroju kołowym SOLIDKAN-K są prefabrykowane w następujących średnicach wewnętrznych:

DN800 DN1000 DN1200
DN1500 DN2000 DN2500

Maksymalna wysokość całkowita (projektowa) zbiorników kołowych SOLIDKAN-K wynosi 10m.

Wyróżnia się dwa typy wykonań zbiorników kołowych SOLIDKAN-K: wersja nieprzejazdowa SN i wersja przejazdowa SP .
Charakterystykę kompletnych zbiorników oraz ich elementów składowych przedstawiono w rozdziałach niżej.

Prefabrykowane elementy składowe zbiorników

Płyty denne (ozn. M-D)
Płyty (podstawy) kształtu kołowego wykonane z polimerobetonu.

Segmenty komory roboczej (ozn. M-K lub M-B)
Segmenty kształtu walcowego wykonywane z polimerobetonu.

Płyty pokrywowe (ozn. M-P)
Płyty wykonywane z polimerobetonu - wyjątek stanowią tu płyty pokrywowe zbiorników DN2000 i DN2500 (żelbeton)

Wymiary elementów zawarto w kartach katalogowych

Typy konstrukcyjne zbiorników

Typ Miejsce lokalizacji / posadowienia Wytrzymałość płyt pokrywowych na obciążenie pionowe
SN teren nieobciążony ruchem kołowym i pieszym ≥ 15 kN
SP teren obciążony ruchem kołowym i pieszym ≥ 300 kN

Karty katalogowe (podgląd)

Zbiorniki SOLIDKAN-K DN800
Zbiorniki SOLIDKAN-K DN1000
Zbiorniki SOLIDKAN-K DN1200
Zbiorniki SOLIDKAN-K DN1500 (wykonanie 1)
Zbiorniki SOLIDKAN-K DN1500 (wykonanie 2)
Zbiorniki SOLIDKAN-K DN2000
Zbiorniki SOLIDKAN-K DN2500

Króćce wlotowe i wylotowe zbiorników

Króćce (przejścia szczelne) umożliwiają wykonanie przyłączy rurociągów do zbiornika. Przejścia szczelne są osadzane fabrycznie w otworach wierconych w ściance zbiornika – klejone za pomocą kleju epoksydowego.

Specyfikacja robocza wykonania

Specyfikację wykonania zbiornika, tj. wymiary, typ, ilość i średnice przejść szczelnych oraz ich usytuowanie uzgadnia się każdorazowo z Zamawiającym na podstawie dostarczonej karty zamówienia zbiornika kołowego.

Dokumentacja