ZAKŁAD
POLIMEROBETONÓW
MEPROZET Sp. z o.o.

Włazy i stopnie żeliwne

Wyposażenie dodatkowe/opcjonalne zbiorników SOLIDKAN

Włazy i stopnie żeliwne

Włazy kanałowe okrągłe

Włazy kanałowe okrągłe o prześwicie 600 mm i 800 mm. Wykonywane z żeliwa klasy EN-GJL-200. Klasa włazów A, B, C lub D przy zgodności z normą PN-EN 124:2000.

Stopnie kanałowe złazowe

Stopnie złazowe montowane mijankowo w dwóch rzędach, w odległości pionowej 25 cm i w odległości poziomej osi stopni 30 cm. Wykonywane z żeliwa klasy EN - GJL 200. Zgodność z normą PN-EN 13101:2005.