ZAKŁAD
POLIMEROBETONÓW
MEPROZET Sp. z o.o.

Zbiorniki specjalne SOLIDKAN-KV z polimerobetonu

Dokumentacja

Zbiorniki z prefabrykowanych elementów polimerobetonowych

Opis techniczny

Zbiorniki SOLIDKAN-KV o średnicy DN800 są aplikowane szczególnie w przydomowych przepompowniach ścieków.

Standardowa wysokość zbiorników wynosi 2,6mb , wariantowo dopuszcza się większą wysokość - maksymalnie do 6mb .

Deklarowana zgodność wykonania zbiorników z wymogami Aprobaty Technicznej ITB nr AT-15-7839/2016.

Wyróżnik konstrukcyjny zbiorników stanowi profilowany stożkowo element denny z polimerobetonu. Taki profil komory roboczej przepompowni ogranicza zagniwanie ścieków w narożnikach zbiornika i powstawanie skamieliny osadowej.

Wśród możliwości wykorzystania zbiorników należy wymienić ich przydatność w przypadku posadowienia przepompowni poniżej poziomu posadzki w podpiwniczeniu budynków mieszkalnych, czy też w obiektach gospodarczych i przemysłowych.

Wykonania konstrukcyjne

Zbiorniki są wykonywane w dwóch wariantach zwieńczeń pod właz kanałowy żeliwny ø600 – ze stożkową zwężką redukcyjną i płytą pokrywową (oba elementy konstrukcyjne z polimerobetonu). Zwieńczenia przedstawiono na obrazku niżej na stronie.

Zbiorniki ze zwężką redukcyjną są nieprzejazdowe (ozn. SN ) - przykrycie włazem kanałowym kl. A.
Zbiorniki z płytą pokrywową są prefabrykowane w wersji przejazdowej (ozn. SP ) lub nieprzejazdowej (ozn. SP ).

  • wersja SP – grubość płyty 210 mm, możliwa zabudowa włazu kanałowego kl. B lub C
  • wersja SN – grubość płyty 60 mm, możliwa zabudowa włazu kanałowego kl. A

Zwieńczenia zbiorników

Karta katalogowa (podgląd)

Specyfikacja robocza wykonania

Specyfikację wykonania zbiornika, tj. wymiary, typ, ilość i średnice przejść szczelnych oraz ich usytuowanie uzgadnia się każdorazowo z Zamawiającym na podstawie dostarczonej karty zamówienia zbiornika .

Dokumentacja

Karty katalogowe

Krajowa Ocena Techniczna