ZAKŁAD
POLIMEROBETONÓW
MEPROZET Sp. z o.o.

Obsługa logistyczna

Prefabrykacja zbiorników w całości

Zbiorniki o wadze całkowitej nieprzekraczającej 8000 kg mogą być prefabrykowane w całości na hali produkcyjnej. Są to zbiorniki o następujących wymiarach:

  • średnice DN800, DN1000, DN1200, DN1500 - wysokość
    całkowita do 5,2 m
  • średnica DN2000 i wysokość całkowita od 4,3 m do 4,9 m
    (w zależności od grubości pokrywy i płyty dennej)

Zbiorniki o wadze całkowitej przekraczającej 8000 kg są prefabrykowane w segmentach do montażu na placu budowy.

Transport zbiorników

Każdy zbiornik ( bądź segment zbiornika) posiada w górnej części uchwyty, przeznaczone do zamocowania zawiesi transportowych.

Przewóz, rozładunek i ewentualny montaż zbiorników na placu budowy zgodnie z instrukcją transportu zbiorników - kołowych lub owalnych.

Sprzęt dźwigowy do prac rozładunkowych (montażowych) na placu budowy w gestii i na koszt Zamawiającego.
Informacja o szacunkowych wagach zbiorników kołowych zawarta jest w zestawieniu wag . Wagi zbiorników owalnych są ustalane indywidualnie i zamieszczane w treści ofert handlowych.

Pobierz pliki z instrukcjami transportu i montażu

Przewóz zbiorników z magazynu producenta na plac budowy środkami transportu Zamawiającego lub odpłatnie transportem MEPROZET Sp. z o.o. (koszt określany odrębnie w ofercie cenowej)