ZAKŁAD
POLIMEROBETONÓW
MEPROZET Sp. z o.o.

Informacje wstępne

hala

Produkcja zbiorników kanalizacyjnych SOLIDKAN z polimerobetonu została wdrożona w latach 2007-2009.
Oferta handlowa firmy MEPROZET uległa tym samym poszerzeniu o typowy wyrób budowlany bez tradycji w ponad 60-letniej historii przedsiębiorstwa.

Zbiorniki SOLIDKAN są prefabrykowane z elementów wykonanych z polimerobetonu. Zależnie od przekroju poprzecznego komory roboczej wyróżnia się dwa podstawowe wykonania zbiorników: kołowe i owalne .

Maksymalna głębokość posadowienia zbiorników poniżej poziomu terenu wynosi 10 m , w zależności od lokalnych warunków gruntowo – wodnych.

Szeroki zakres zastosowań zbiorników SOLIDKAN warunkują głównie właściwości polimerobetonu . Zbiorniki znajdują zastosowanie w systemach kanalizacji ściekowej, deszczowej oraz ogólnospławnej. Mogą być one użytkowane jako: zbiorniki pompowni ścieków, studzienki wodomierzowe, studzienki rewizyjne, osadniki, odstojniki i separatory, zbiorniki armatury sterująco-odcinającej, zbiorniki przepływowe i nieprzepływowe zagłębione w ziemi, zbiorniki do budowy innych urządzeń technologicznych związanych z oczyszczaniem ścieków.

Podstawowe informacje techniczno-handlowe o produkcie zawarto w folderach produktowych .