ZAKŁAD
POLIMEROBETONÓW
MEPROZET Sp. z o.o.

Dokumenty formalne

Krajowa Ocena Techniczna ITB

Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2021/2096 z dnia 29 grudnia 2021 r. na wyrób pod nazwą: Zbiorniki kanalizacyjne "SOLIDKAN" z prefabrykowanych elementów z polimerobetonu.

Krajowe deklaracje właściwości użytkowych (wzory dokumentów)

Krajowe deklaracje właściwości użytkowych na zgodność produktów z Krajową Oceną Techniczną ITB-KOT-2021/2096.