ZAKŁAD
POLIMEROBETONÓW
MEPROZET Sp. z o.o.

Składanie zamówień

auto

Oferta cenowa

Zlecenie wykonawstwa poprzedzone jest indywidualną ofertą cenową wykonania zbiorników zgodnie ze szczegółową specyfikacją określoną przez Klienta.

Przedmiotowa oferta obejmuje również ewentualny montaż wyposażenia dodatkowego .

Zlecenie

Integralną część zlecenia wykonawstwa stanowi zaakceptowana przez Zamawiającego karta zamówienia zbiornika / studzienki -
podgląd kart w galerii niżej.

Karty zamówień

Karta zamówienia zbiornika SOLIDKAN-K
Karta zamówienia zbiornika SOLIDKAN-O (wysokość mniejsza/równa od 3mb)
Karta zamówienia zbiornika SOLIDKAN-O (wysokość większa od 3mb)
Karta zamówienia zbiornika SOLIDKAN-KV
Karta zamówienia studzienki SOLIDKAN