ZAKŁAD
POLIMEROBETONÓW
MEPROZET Sp. z o.o.

Wielkogabarytowa obudowa owalna do tłoczni ścieków

06.07.2017

Zakład Polimerobetonów MEPROZET Sp. z o.o. dostarczył pierwszy zbiornik owalny z polimerobetonu wykonany na bazie zbiornika kołowego DN 2500 .

Zbiornik stanowi obudowę tłoczni ścieków .
Wymiary zbiornika [ szerokość x długość x wysokość ]:
2500 mm x 4000 mm x 7450 mm

Projekt i dokumentacja wykonawcza

Projekt obudowy tłoczni został uzgodniony roboczo z autorskim biurem projektów dla przedmiotowej inwestycji. Projekt ten miał uwzględniać dwa aspekty wymiarowe:

  • gabaryty tłoczni ścieków wraz z instalacją przyłączeniową i odwodnieniem zęzowym
  • układ rzędnych terenowych sieci kanalizacji

Powyższe dane wymiarowe wraz z gabarytami "wynikowymi" samej obudowy przedstawiono na obrazku z prawej strony ( do powiększenia ).

Ciężar projektowanej obudowy wyniósł łącznie 22 550 kg .

Znaczny ciężar zbiornika wymusił jego prefabrykację w pięciu elementach składowych (w tym płytę pokrywową z żelbetu) do montażu terenowego. Poszczególne elementy dostarczane na plac budowy przedstawiono na obrazkach w galerii niżej.

Prefabrykacja obudowy przez producenta nie obejmowała wylewki betonowej na dnie segmentu spodniego z wykonaniem rząpi do pompy zęzowej. Przedmiotowe prace wykonał inwestor(wykonawca robót) na placu budowy we własnym zakresie.

Prefabrykacja i dostawa elementów składowych na plac budowy

Widok w terenie po posadowieniu obiektu

Informacje dodatkowe

Zbiorniki owalne SOLIDKAN z polimerobetonu są prefabrykowane w trzech typoszeregach średnic bazowych (czytaj: średnic zbiorników kołowych): 1500 , 2000 , 2500 [mm]

Zobacz ofertę zbiorników owalnych SOLIDKAN


Opracowanie artykułu:
mgr inż. Radosław Dawidowicz
specjalista d/s rozwoju

Powrót do listy aktualności