ZAKŁAD
POLIMEROBETONÓW
MEPROZET Sp. z o.o.

Praktyczne aspekty wykonań zbiorników SOLIDKAN DN 2500

23.04.2018

Inspekcja segmentu montażowego zbiornika SOLIDKAN DN 2500 przed wysyłką na plac budowy.

Logistyka dostaw zbiorników kołowych DN 2500

Zbiorniki kołowe DN 2500 stawiają szczególne wymagania w zakresie logistyki dostaw na plac budowy. Wynika to zarówno z gabarytów zewnętrznych, jak również wagi kompletnych zbiorników oraz ich elementów składowych h do montażu terenowego

Powyższe jest uwzględnianie na etapie sporządzania przez producenta dokumentacji wykonawczej zbiornika (w porozumieniu z Zamawiającym). Dokumentacja określa ewentualny podział zbiornika na elementy składowe, które nie powodują trudności z ich prefabrykacją i dostawą. Przedmiotowe elementy po sklejeniu na placu budowy tworzą konstrukcję monolityczną zbiornika.

Szacunkowa waga zbiorników kompletnych i ich elementów (wyk. przejazdowe SP)

Waga zbiorników kompletnych DN 2500
Wysokość
całk. Hc
Waga Wysokość
całk. Hc
Waga
[ mm ] [ kg ] [ mm ] [ kg ]
2000 7060 3600 9750
2200 7400 3800 10080
2400 7730 4000 10420
2600 8070 4200 10760
2800 8400 4400 11090
3000 8740 4600 11430
3200 9080 4800 11760
3400 9410 5000 12100
Waga elementów zbiorników DN 2500
Nazwa
elementu
Wykonanie
materiał.
Wys. H Waga
[ mm ] [ kg ]
płyta denna
Ø 2710mm
polimero
beton
120 1590
segment
komory
Ø 2680mm
polimero
beton
1000 1680
płyta ( * )
pokrywowa
Ø 2710mm
żelbet 200 2630
( * ) z otworem włazowym okrągłym Ø 800mm -
inne otwory do uzgodnień roboczych

Zbiorniki z wagami wyróżnionymi w tabeli wyżej brązowymi i polami są dostarczane w całości (waga ok. 8000 kg).
Pozostałe zbiorniki są dostarczane w częściach (dwóch/trzech) do montażu terenowego.
W porozumieniu z Zamawiającym odrębny element do montażu stanowić może każdorazowo płyta pokrywowa z żelbetu.

Możliwości zastosowań zbiorników kołowych DN 2500

Podstawowe wykorzystanie zbiorników: komory robocze przepompowni ścieków, obudowy tłoczni ścieków.

Zbiorniki DN 2500 charakteryzuje duża retencja przy relatywnie małych ich wysokościach, a więc małym zagłębieniu w gruncie.

Powyższy fakt , przy uwzględnieniu właściwości materiałowych polimerobetonu, przesądza o celowości wykorzystaniu tych zbiorników również jako zbiorników ściekowych bez odpływu.

Przykład realizacji takiego zbiornika na ścieki technologiczne przedstawiono na obrazku z prawej strony (do powiększenia). Retencja całkowita zbiornika wynosi 11 m 3 .

Opracowanie artykułu:
mgr inż. Aleksander Borowiec
Kierownik Zakładu Polimerobetonów

Powrót do listy aktualności